Có 6946 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 HOW THE C ATHOLIC CHURCH BUILT WESTERN CIVILIZATION
Thomas E. Woods, Jr., Ph.D. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
2 HOW PSYCHOLOGY WORKS
Jo Hemmings, consultant editor . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1
Tâm lý 1 Ebook
3 HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude
Thomas Merton - dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
4 GANDHI AND THE MIDDLE EAST
SIMONE PANTER-BRICK . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1
Triết học 1 Ebook
5 ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
6 SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI
Peter L. Berger & Thomas Luckmann - dịch: Trần Hữu Quang & nhóm dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1
Triết học 1 Ebook
7 ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG
JACQUES PHILIPPE - DG.: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
8 ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO!
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Chư Thánh 1 Ebook
9 ĐỨC GIÊSU NHÀ GIÁO ƯU VIỆT
Brian Grenier CFC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1994, lần 1
Kitô học 1 Ebook
10 Đức Phanxicô, chuyện kể cho trẻ em
Marlyn Evangelina Monge, FSP và Jaymie Stuart Wolfe . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 0, lần 1
Văn Học 1 Ebook
11 ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA - IN STEP WITH GOD
LM. Vincent Travers, OP . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Chia sẻ Tin Mừng 1 Ebook
12 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH IV
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1976, lần 1
Thần học 1 Ebook
13 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH II
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1971, lần 2
Thần học 1 Ebook
14 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH I
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1971, lần 2
Thần học 1 Ebook
15 Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh III
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PlO X . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1974, lần 1
Thần học 1 Ebook
16 DÀNH GIỜ CHO CHÚA
JACQUES PHILIPPE . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 2014, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
17 DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC
JOHN DEWEY . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2008, lần 1
Giáo Dục 1 Ebook
18 CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH VÀ CÁC THÁNH
John LaBriola . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2012, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
19 CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ AI? 11 chương đầu của sách SÁNG THẾ.
P. GRELOT . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2008, lần 1
Thần học 1 Ebook
20 Con đường về trời - Go To Heaven
Đức Hồng Y Fulton Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
21 Con có thể uống chén này? Can You Drink the Cup?
Henri J.M. Nouwen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
22 CHUYỆN NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Biên dịch: Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
23 Christology The Doctrine of Jesus Christ
Dr. David Hocking . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Kitô học 1 Ebook
24 Christology - A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2
Kitô học 1 Ebook
25 CẨM NANG GIÁO LÝ
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tuyển hợp và chuyển dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2019, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
26 BAY LÊN ĐI - TAKING FLIGHT
Anthony de Mello, S.J. - Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 Ebook
27 BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN
Eloi Leclerc - dg. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 Ebook
28 NĂM MƯƠI NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN
LM. TRĂNG THẬP TỰ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Văn hóa 1 Ebook
29 NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM
ĐÀO DUY ANH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1950, lần 2
Lịch Sử 1 Ebook
30 KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
Lm. Gioan Phê rô Võ Tá Khánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2016, lần 1
Mục vụ 1 Ebook
31 PETRUS KÝ - NỖI OAN THẾ KỶ
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
32 DENZINGER - THE SOURCES OF CATHOLIC DOGMA
HENRY DENZINGER . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1955, lần 13
Thần học 1 Ebook
33 PHILOSOPHY 101 FROM PLATO AND SOCRATES TO ETHICS AND METAPHYSICS, AN ESSENTIAL PRIMER ON THE HISTORY OF THOUGHT
PAUL KLEINMAN . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2013, lần 1
Triết học 1 Ebook
34 THE BUDDHIST WORLD
John Powers . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2016, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
35 Metaphysics
Aristotle . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
36 Aristotle’s De anima
Ronald Polansky . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2007, lần 1
Triết học 1 Ebook
37 The Republic
Plato . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
38 Leviathan
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
39 Leviathan Part III
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
40 Leviathan Part I
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 0
Triết học 1 Ebook
41 Leviathan Part II
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
42 Old Testament Legends
M. R. James . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Thánh Kinh 1 Ebook
43 Lectures On The Science Of Language
F. Max Müller . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
44 Religion In The Heavens
Logan Mitchell . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
45 THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
46 FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
47 THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK I
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
48 THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK II
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
49 Hebrew Humor and other Essays
Joseph Chotzner . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Văn hóa 1 Ebook
50 Dictionary for Theological Interpretation of the BlBLE
KEVIN J. VANHOOZER GENERAL . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1
Thần học 1 Ebook

Có 6946 sách được tìm thấy.

HOW THE C ATHOLIC CHURCH BUILT WESTERN CIVILIZATION
Thomas E. Woods, Jr., Ph.D. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HOW PSYCHOLOGY WORKS
Jo Hemmings, consultant editor . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1 . Tâm lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude
Thomas Merton - dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GANDHI AND THE MIDDLE EAST
SIMONE PANTER-BRICK . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI
Peter L. Berger & Thomas Luckmann - dịch: Trần Hữu Quang & nhóm dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG
JACQUES PHILIPPE - DG.: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO!
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Chư Thánh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐỨC GIÊSU NHÀ GIÁO ƯU VIỆT
Brian Grenier CFC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1994, lần 1 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Đức Phanxicô, chuyện kể cho trẻ em
Marlyn Evangelina Monge, FSP và Jaymie Stuart Wolfe . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 0, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA - IN STEP WITH GOD
LM. Vincent Travers, OP . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Chia sẻ Tin Mừng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH IV
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1976, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH II
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1971, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH I
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1971, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh III
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PlO X . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1974, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DÀNH GIỜ CHO CHÚA
JACQUES PHILIPPE . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 2014, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC
JOHN DEWEY . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2008, lần 1 . Giáo Dục .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH VÀ CÁC THÁNH
John LaBriola . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2012, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ AI? 11 chương đầu của sách SÁNG THẾ.
P. GRELOT . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2008, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Con đường về trời - Go To Heaven
Đức Hồng Y Fulton Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Con có thể uống chén này? Can You Drink the Cup?
Henri J.M. Nouwen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Biên dịch: Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology The Doctrine of Jesus Christ
Dr. David Hocking . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology - A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CẨM NANG GIÁO LÝ
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tuyển hợp và chuyển dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2019, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
BAY LÊN ĐI - TAKING FLIGHT
Anthony de Mello, S.J. - Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN
Eloi Leclerc - dg. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NĂM MƯƠI NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN
LM. TRĂNG THẬP TỰ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Văn hóa .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM
ĐÀO DUY ANH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1950, lần 2 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
Lm. Gioan Phê rô Võ Tá Khánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2016, lần 1 . Mục vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
PETRUS KÝ - NỖI OAN THẾ KỶ
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DENZINGER - THE SOURCES OF CATHOLIC DOGMA
HENRY DENZINGER . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1955, lần 13 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
PHILOSOPHY 101 FROM PLATO AND SOCRATES TO ETHICS AND METAPHYSICS, AN ESSENTIAL PRIMER ON THE HISTORY OF THOUGHT
PAUL KLEINMAN . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2013, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE BUDDHIST WORLD
John Powers . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2016, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Metaphysics
Aristotle . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Aristotle’s De anima
Ronald Polansky . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2007, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
The Republic
Plato . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part III
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part I
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 0 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part II
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Old Testament Legends
M. R. James . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Thánh Kinh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Lectures On The Science Of Language
F. Max Müller . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Religion In The Heavens
Logan Mitchell . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK I
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK II
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Hebrew Humor and other Essays
Joseph Chotzner . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Văn hóa .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Dictionary for Theological Interpretation of the BlBLE
KEVIN J. VANHOOZER GENERAL . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)