The theology of the Book of Revelation

Tác giả: RICHARD BAUCKHAM . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2003, lần 10
Sách ebook, bạn có thể tải sách ở đây: Tải về Sách yêu thích

The theology of the Book of Revelation

Tác giả: RICHARD BAUCKHAM . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2003, lần 10


Bạn có thể tải sách ebook tại đây Sách yêu thích

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)