Thiên Chúa luận qua các tác giả

Tác giả: Herbert Vorgrimler (trong bộ Texte zur Dogmatik) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Styria Verlag, Wien, 1989, lần 1
Sách ebook, bạn có thể tải sách ở đây: Tải về Sách yêu thích

Thiên Chúa luận qua các tác giả

Tác giả: Herbert Vorgrimler (trong bộ Texte zur Dogmatik) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Styria Verlag, Wien, 1989, lần 1


Bạn có thể tải sách ebook tại đây Sách yêu thích

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)