Có 7066 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN
Eloi Leclerc - dg. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 Ebook
2 NĂM MƯƠI NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN
LM. TRĂNG THẬP TỰ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Văn hóa 1 Ebook
3 NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM
ĐÀO DUY ANH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1950, lần 2
Lịch Sử 1 Ebook
4 KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
Lm. Gioan Phê rô Võ Tá Khánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2016, lần 1
Mục vụ 1 Ebook
5 PETRUS KÝ - NỖI OAN THẾ KỶ
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
6 DENZINGER - THE SOURCES OF CATHOLIC DOGMA
HENRY DENZINGER . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1955, lần 13
Thần học 1 Ebook
7 PHILOSOPHY 101 FROM PLATO AND SOCRATES TO ETHICS AND METAPHYSICS, AN ESSENTIAL PRIMER ON THE HISTORY OF THOUGHT
PAUL KLEINMAN . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2013, lần 1
Triết học 1 Ebook
8 THE BUDDHIST WORLD
John Powers . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2016, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
9 Metaphysics
Aristotle . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
10 Aristotle’s De anima
Ronald Polansky . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2007, lần 1
Triết học 1 Ebook
11 The Republic
Plato . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
12 Leviathan
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
13 Leviathan Part III
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
14 Leviathan Part I
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 0
Triết học 1 Ebook
15 Leviathan Part II
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
16 Old Testament Legends
M. R. James . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Kinh Thánh 1 Ebook
17 Lectures On The Science Of Language
F. Max Müller . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
18 Religion In The Heavens
Logan Mitchell . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
19 THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
20 FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
21 THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK I
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
22 THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK II
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
23 Hebrew Humor and other Essays
Joseph Chotzner . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Văn hóa 1 Ebook
24 Dictionary for Theological Interpretation of the BlBLE
KEVIN J. VANHOOZER GENERAL . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1
Thần học 1 Ebook
25 1–2 Corinthians
Craig S. Keener . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 0
Kinh Thánh 1 Ebook
26 THE EXPOSITORS BIBLE COMMENfARY
FRANK E. GAEBELEIN . Ngôn ngữ: English . NXB: , 1984, lần 8
Kinh Thánh 1 Ebook
27 Dialogues of Love
LEONE EBREO . Ngôn ngữ: English . NXB: Canada, 2009, lần 1
Triết học 1 Ebook
28 NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG LINH ĐẠO NỔI BẬT TRONG LỊCH SỬ KITÔ GIÁO - ĐSTL 2
PHAN TẤN THÀNH, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2002, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
29 DẪN VÀO CÁC KHOA HỌC TÔN GIÁO - ĐSTL 1
PHAN TẤN THÀNH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2004, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
30 THẦN HỌC TÂM LINH
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2019, lần 1
Thần học 1 Ebook
31 GIÁO TRÌNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, ÔP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 3
Bí tích 1 Ebook
32 THE GOSPEL OF MARK
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2002, lần 1
Kinh Thánh 1 Ebook
33 THE GOSPEL OF THE MATTHEW
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1991, lần 1
Kinh Thánh 2 Ebook
34 LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP III
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 1994, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
35 LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP II
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 1994, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
36 LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP I
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 1994, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
37 LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 2004, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
38 NHÂN HỌC TRIẾT HỌC TẬP I
VITAL-LUCA NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1
Thần học 1 Ebook
39 NHÂN HỌC TRIẾT HỌC TẬP II
VITAL-LUCA NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Sài Gòn, 2018, lần 3
Thần học 1 Ebook
40 LINH ĐẠO KITÔ GIÁO
VITAL-LUCA NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2009, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
41 VĂN PHẠM LA NGỮ
ĐCV. THÁNH GIUSE SÀI GÒN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tp. Hồ Chí Minh, 2006, lần 1
Ngoại ngữ 1 Ebook
42 HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN TÂP III
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Thần học 1 Ebook
43 HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN TẬP II
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Thần học 1 Ebook
44 TIẾNG KÊU TRONG ĐAU KHỔ
JEAN VANIER . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 014-005
45 HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN TẬP I
PHAN TẤN THÀNH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đa Minh, 2009, lần 1
Thần học 1 Ebook
46 DI DƯỠNG MỖI NGÀY - THE BEST OF SPRITDAILY
MICHAEL & LISA BROWN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 014-005
47 STEPHANO NGƯỜI PHỤC VỤ VÀ CHỨNG NHÂN
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1993, lần 1
Tu Đức 0 008-003
48 ĐI TÌM SỰ THẬT
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Sách thiêng liêng 0 014-005
49 TỰ ĐIỂN THẦN HỌC TÍN LÝ ANH - VIỆT
LM. GIUSE VŨ KIM CHÍNH, SJ. . Ngôn ngữ: Song ngữ . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1
Từ điển 1 Ebook
50 CÁCH THỨC TRÌNH BÀY MỘT BÀI TIỂU LUẬN
LM. MATTHEU VŨ VĂN LƯỢNG, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1
Tổng hợp 1 Ebook

Có 7066 sách được tìm thấy.

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN
Eloi Leclerc - dg. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NĂM MƯƠI NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN
LM. TRĂNG THẬP TỰ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Văn hóa .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM
ĐÀO DUY ANH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1950, lần 2 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
Lm. Gioan Phê rô Võ Tá Khánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2016, lần 1 . Mục vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
PETRUS KÝ - NỖI OAN THẾ KỶ
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DENZINGER - THE SOURCES OF CATHOLIC DOGMA
HENRY DENZINGER . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1955, lần 13 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
PHILOSOPHY 101 FROM PLATO AND SOCRATES TO ETHICS AND METAPHYSICS, AN ESSENTIAL PRIMER ON THE HISTORY OF THOUGHT
PAUL KLEINMAN . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2013, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE BUDDHIST WORLD
John Powers . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2016, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Metaphysics
Aristotle . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Aristotle’s De anima
Ronald Polansky . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2007, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
The Republic
Plato . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part III
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part I
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 0 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part II
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Old Testament Legends
M. R. James . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Lectures On The Science Of Language
F. Max Müller . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Religion In The Heavens
Logan Mitchell . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK I
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK II
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Hebrew Humor and other Essays
Joseph Chotzner . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Văn hóa .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Dictionary for Theological Interpretation of the BlBLE
KEVIN J. VANHOOZER GENERAL . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
1–2 Corinthians
Craig S. Keener . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 0 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE EXPOSITORS BIBLE COMMENfARY
FRANK E. GAEBELEIN . Ngôn ngữ: English . NXB: , 1984, lần 8 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Dialogues of Love
LEONE EBREO . Ngôn ngữ: English . NXB: Canada, 2009, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG LINH ĐẠO NỔI BẬT TRONG LỊCH SỬ KITÔ GIÁO - ĐSTL 2
PHAN TẤN THÀNH, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2002, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DẪN VÀO CÁC KHOA HỌC TÔN GIÁO - ĐSTL 1
PHAN TẤN THÀNH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2004, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THẦN HỌC TÂM LINH
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2019, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GIÁO TRÌNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, ÔP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 3 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE GOSPEL OF MARK
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2002, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE GOSPEL OF THE MATTHEW
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1991, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Sách: Ebook
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP III
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 1994, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP II
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 1994, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP I
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 1994, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 2004, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NHÂN HỌC TRIẾT HỌC TẬP I
VITAL-LUCA NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NHÂN HỌC TRIẾT HỌC TẬP II
VITAL-LUCA NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Sài Gòn, 2018, lần 3 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LINH ĐẠO KITÔ GIÁO
VITAL-LUCA NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2009, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
VĂN PHẠM LA NGỮ
ĐCV. THÁNH GIUSE SÀI GÒN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tp. Hồ Chí Minh, 2006, lần 1 . Ngoại ngữ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN TÂP III
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN TẬP II
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
TIẾNG KÊU TRONG ĐAU KHỔ
JEAN VANIER . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Vị trí: 014-005
HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN TẬP I
PHAN TẤN THÀNH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đa Minh, 2009, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DI DƯỠNG MỖI NGÀY - THE BEST OF SPRITDAILY
MICHAEL & LISA BROWN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Vị trí: 014-005
STEPHANO NGƯỜI PHỤC VỤ VÀ CHỨNG NHÂN
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1993, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 0 . Vị trí: 008-003
ĐI TÌM SỰ THẬT
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 0 . Vị trí: 014-005
TỰ ĐIỂN THẦN HỌC TÍN LÝ ANH - VIỆT
LM. GIUSE VŨ KIM CHÍNH, SJ. . Ngôn ngữ: Song ngữ . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1 . Từ điển .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CÁCH THỨC TRÌNH BÀY MỘT BÀI TIỂU LUẬN
LM. MATTHEU VŨ VĂN LƯỢNG, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1 . Tổng hợp .Số lượng: 1 . Sách: Ebook

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)