Có 7066 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 Nhận thức luận
Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2011, lần 1
Triết học 1 001-005
2 Dẫn vào triết học
M. Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2013, lần 1
Triết học 1 001-001
3 Triết học ngôn ngữ
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1
Triết học 3 001-001
4 Triết học Phan Sinh
Học viện Phanxico . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2021, lần 1
Triết học 2 001-001
5 Triết học nhập môn - Những câu hỏi khôn cùng
Michel D. Moga - Dg. LM. Lê Đình Trị . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Triết học 1 001-001
6 CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 3
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1
Văn Học 1 Ebook
7 CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 2
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn ƯỚc . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1
Văn Học 1 Ebook
8 CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 1
PEARL BUCK - Dg. NGUYỄN ƯỚC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1
Văn Học 1 Ebook
9 9 LOẠI CÁ TÍNH VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN- KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRƯỚC THIÊN CHÚA
Barbara Metz, S.N.D. de N. John Burchill, O.P. - Dg. Trần Đình Long . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ sách Tâm Lý, 0, lần 2
Tâm lý 1 Ebook
10 Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
11 Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
12 Cửa vào thánh thiêng - Tập 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
13 Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
14 Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
15 Bí tích học qua các tác giả - Tập 4
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
16 Bí tích học qua các tác giả - Tập 3
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
17 Bi tích học qua các tác giả - Tập 2
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
18 Bí tích học qua các tác giả - Tập 1
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
19 YOUCAT YOUTH CATECHISM - SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2012, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
20 DOCAT - Phải làm gì?
Arnd Kuppers và Peter Schallenberg - Bản dịch của UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Bayard Việt Nam, 2017, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
21 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VỚI TRIỀU ĐÌNH TỰ ĐỨC
Nguyễn Đình Đầu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trẻ, 2012, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
22 NGÀI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?
LM Nguyễn Công Đoan, SJ. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2013, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
23 Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo
Alan Schreck . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ Sách Công Giáo Tiến Hành, 2019, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
24 LÃO TỬ - ĐẠO ĐỨC KINH
NGUYỄN HIẾN LÊ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2006, lần 1
Triết học 1 Ebook
25 HOW THE CATHOLIC CHURCH BUILT WESTERN CIVILIZATION
Thomas E. Woods, Jr., Ph.D. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
26 HOW PSYCHOLOGY WORKS
Jo Hemmings, consultant editor . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1
Tâm lý 1 Ebook
27 HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude
Thomas Merton - dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
28 GANDHI AND THE MIDDLE EAST
SIMONE PANTER-BRICK . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1
Triết học 1 Ebook
29 ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
30 SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI
Peter L. Berger & Thomas Luckmann - dịch: Trần Hữu Quang & nhóm dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1
Triết học 1 Ebook
31 ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG
JACQUES PHILIPPE - DG.: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
32 ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO!
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Chư Thánh 1 Ebook
33 ĐỨC GIÊSU NHÀ GIÁO ƯU VIỆT
Brian Grenier CFC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1994, lần 1
Kitô học 1 Ebook
34 Đức Phanxicô, chuyện kể cho trẻ em
Marlyn Evangelina Monge, FSP và Jaymie Stuart Wolfe . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 0, lần 1
Văn Học 1 Ebook
35 ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA - IN STEP WITH GOD
LM. Vincent Travers, OP . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Chia sẻ Tin Mừng 1 Ebook
36 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH IV
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1976, lần 1
Thần học 1 Ebook
37 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH II
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1971, lần 2
Thần học 1 Ebook
38 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH I
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1971, lần 2
Thần học 1 Ebook
39 Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh III
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PlO X . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1974, lần 1
Thần học 1 Ebook
40 DÀNH GIỜ CHO CHÚA
JACQUES PHILIPPE . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 2014, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
41 DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC
JOHN DEWEY . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2008, lần 1
Giáo Dục 1 Ebook
42 CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH VÀ CÁC THÁNH
John LaBriola . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2012, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
43 CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ AI? 11 chương đầu của sách SÁNG THẾ.
P. GRELOT . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2008, lần 1
Thần học 1 Ebook
44 Con đường về trời - Go To Heaven
Đức Hồng Y Fulton Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
45 Con có thể uống chén này? Can You Drink the Cup?
Henri J.M. Nouwen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
46 CHUYỆN NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Biên dịch: Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
47 Christology The Doctrine of Jesus Christ
Dr. David Hocking . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Kitô học 1 Ebook
48 Christology - A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2
Kitô học 1 Ebook
49 CẨM NANG GIÁO LÝ
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tuyển hợp và chuyển dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2019, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
50 BAY LÊN ĐI - TAKING FLIGHT
Anthony de Mello, S.J. - Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 Ebook

Có 7066 sách được tìm thấy.

Nhận thức luận
Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2011, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-005
Dẫn vào triết học
M. Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2013, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-001
Triết học ngôn ngữ
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1 . Triết học .Số lượng: 3 . Vị trí: 001-001
Triết học Phan Sinh
Học viện Phanxico . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2021, lần 1 . Triết học .Số lượng: 2 . Vị trí: 001-001
Triết học nhập môn - Những câu hỏi khôn cùng
Michel D. Moga - Dg. LM. Lê Đình Trị . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-001
CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 3
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 2
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn ƯỚc . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 1
PEARL BUCK - Dg. NGUYỄN ƯỚC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
9 LOẠI CÁ TÍNH VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN- KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRƯỚC THIÊN CHÚA
Barbara Metz, S.N.D. de N. John Burchill, O.P. - Dg. Trần Đình Long . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ sách Tâm Lý, 0, lần 2 . Tâm lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bí tích học qua các tác giả - Tập 4
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bí tích học qua các tác giả - Tập 3
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bi tích học qua các tác giả - Tập 2
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bí tích học qua các tác giả - Tập 1
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
YOUCAT YOUTH CATECHISM - SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2012, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DOCAT - Phải làm gì?
Arnd Kuppers và Peter Schallenberg - Bản dịch của UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Bayard Việt Nam, 2017, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VỚI TRIỀU ĐÌNH TỰ ĐỨC
Nguyễn Đình Đầu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trẻ, 2012, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGÀI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?
LM Nguyễn Công Đoan, SJ. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2013, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo
Alan Schreck . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ Sách Công Giáo Tiến Hành, 2019, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LÃO TỬ - ĐẠO ĐỨC KINH
NGUYỄN HIẾN LÊ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2006, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HOW THE CATHOLIC CHURCH BUILT WESTERN CIVILIZATION
Thomas E. Woods, Jr., Ph.D. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HOW PSYCHOLOGY WORKS
Jo Hemmings, consultant editor . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1 . Tâm lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude
Thomas Merton - dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GANDHI AND THE MIDDLE EAST
SIMONE PANTER-BRICK . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2008, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI
Peter L. Berger & Thomas Luckmann - dịch: Trần Hữu Quang & nhóm dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG
JACQUES PHILIPPE - DG.: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO!
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Chư Thánh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐỨC GIÊSU NHÀ GIÁO ƯU VIỆT
Brian Grenier CFC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1994, lần 1 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Đức Phanxicô, chuyện kể cho trẻ em
Marlyn Evangelina Monge, FSP và Jaymie Stuart Wolfe . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 0, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA - IN STEP WITH GOD
LM. Vincent Travers, OP . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Chia sẻ Tin Mừng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH IV
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1976, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH II
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1971, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH I
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1971, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh III
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PlO X . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1974, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DÀNH GIỜ CHO CHÚA
JACQUES PHILIPPE . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 2014, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC
JOHN DEWEY . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2008, lần 1 . Giáo Dục .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH VÀ CÁC THÁNH
John LaBriola . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2012, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ AI? 11 chương đầu của sách SÁNG THẾ.
P. GRELOT . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2008, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Con đường về trời - Go To Heaven
Đức Hồng Y Fulton Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Con có thể uống chén này? Can You Drink the Cup?
Henri J.M. Nouwen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Biên dịch: Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology The Doctrine of Jesus Christ
Dr. David Hocking . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology - A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CẨM NANG GIÁO LÝ
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tuyển hợp và chuyển dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2019, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
BAY LÊN ĐI - TAKING FLIGHT
Anthony de Mello, S.J. - Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)