Có 6887 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH II
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1971, lần 2
Thần học 1 Ebook
2 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH I
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1971, lần 2
Thần học 1 Ebook
3 Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh III
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PlO X . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1974, lần 1
Thần học 1 Ebook
4 DÀNH GIỜ CHO CHÚA
JACQUES PHILIPPE . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 2014, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
5 DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC
JOHN DEWEY . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2008, lần 1
Giáo Dục 1 Ebook
6 CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH VÀ CÁC THÁNH
John LaBriola . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2012, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
7 CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ AI? 11 chương đầu của sách SÁNG THẾ.
P. GRELOT . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2008, lần 1
Thần học 1 Ebook
8 Con đường về trời - Go To Heaven
Đức Hồng Y Fulton Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
9 Con có thể uống chén này? Can You Drink the Cup?
Henri J.M. Nouwen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
10 CHUYỆN NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Biên dịch: Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
11 Christology The Doctrine of Jesus Christ
Dr. David Hocking . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Kitô học 1 Ebook
12 Christology - A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2
Kitô học 1 Ebook
13 CẨM NANG GIÁO LÝ
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tuyển hợp và chuyển dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2019, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
14 BAY LÊN ĐI - TAKING FLIGHT
Anthony de Mello, S.J. - Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 Ebook
15 BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN
Eloi Leclerc - dg. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Sách thiêng liêng 1 Ebook
16 NĂM MƯƠI NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN
LM. TRĂNG THẬP TỰ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Văn hóa 1 Ebook
17 NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM
ĐÀO DUY ANH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1950, lần 2
Lịch Sử 1 Ebook
18 KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
Lm. Gioan Phê rô Võ Tá Khánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2016, lần 1
Mục vụ 1 Ebook
19 PETRUS KÝ - NỖI OAN THẾ KỶ
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
20 DENZINGER - THE SOURCES OF CATHOLIC DOGMA
HENRY DENZINGER . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1955, lần 13
Thần học 1 Ebook
21 PHILOSOPHY 101 FROM PLATO AND SOCRATES TO ETHICS AND METAPHYSICS, AN ESSENTIAL PRIMER ON THE HISTORY OF THOUGHT
PAUL KLEINMAN . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2013, lần 1
Triết học 1 Ebook
22 THE BUDDHIST WORLD
John Powers . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2016, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
23 Metaphysics
Aristotle . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
24 Aristotle’s De anima
Ronald Polansky . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2007, lần 1
Triết học 1 Ebook
25 The Republic
Plato . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
26 Leviathan
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
27 Leviathan Part III
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
28 Leviathan Part I
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 0
Triết học 1 Ebook
29 Leviathan Part II
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
30 Old Testament Legends
M. R. James . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Thánh Kinh 1 Ebook
31 Lectures On The Science Of Language
F. Max Müller . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
32 Religion In The Heavens
Logan Mitchell . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Tôn giáo 1 Ebook
33 THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
34 FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
35 THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK I
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
36 THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK II
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
37 Hebrew Humor and other Essays
Joseph Chotzner . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1
Văn hóa 1 Ebook
38 Dictionary for Theological Interpretation of the BlBLE
KEVIN J. VANHOOZER GENERAL . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1
Thần học 1 Ebook
39 1–2 Corinthians
Craig S. Keener . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 0
Thánh Kinh 1 Ebook
40 THE EXPOSITORS BIBLE COMMENfARY
FRANK E. GAEBELEIN . Ngôn ngữ: English . NXB: , 1984, lần 8
Thánh Kinh 1 Ebook
41 Dialogues of Love
LEONE EBREO . Ngôn ngữ: English . NXB: Canada, 2009, lần 1
Triết học 1 Ebook
42 NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG LINH ĐẠO NỔI BẬT TRONG LỊCH SỬ KITÔ GIÁO - ĐSTL 2
PHAN TẤN THÀNH, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2002, lần 1
Thần học 1 Ebook
43 DẪN VÀO CÁC KHOA HỌC TÔN GIÁO - ĐSTL 1
PHAN TẤN THÀNH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2004, lần 1
Thần học 1 Ebook
44 THẦN HỌC TÂM LINH
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2019, lần 1
Thần học 1 Ebook
45 GIÁO TRÌNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, ÔP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 3
Bí tích 1 Ebook
46 THE GOSPEL OF MARK
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2002, lần 1
Thánh Kinh 1 Ebook
47 THE GOSPEL OF THE MATTHEW
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1991, lần 1
Thánh Kinh 1 Ebook
48 LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP III
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Thánh Giuse, 1994, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
49 LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP II
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Thánh Giuse, 1994, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
50 LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP I
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Thánh Giuse, 1994, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook

Có 6887 sách được tìm thấy.

ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH II
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1971, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH I
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO H0ÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1971, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh III
PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PlO X . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1974, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DÀNH GIỜ CHO CHÚA
JACQUES PHILIPPE . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 2014, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC
JOHN DEWEY . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2008, lần 1 . Giáo Dục .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH VÀ CÁC THÁNH
John LaBriola . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2012, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ AI? 11 chương đầu của sách SÁNG THẾ.
P. GRELOT . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2008, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Con đường về trời - Go To Heaven
Đức Hồng Y Fulton Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Con có thể uống chén này? Can You Drink the Cup?
Henri J.M. Nouwen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Biên dịch: Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 0, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology The Doctrine of Jesus Christ
Dr. David Hocking . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology - A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2 . Kitô học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CẨM NANG GIÁO LÝ
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tuyển hợp và chuyển dịch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2019, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
BAY LÊN ĐI - TAKING FLIGHT
Anthony de Mello, S.J. - Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN
Eloi Leclerc - dg. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Sách thiêng liêng .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NĂM MƯƠI NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN
LM. TRĂNG THẬP TỰ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Văn hóa .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM
ĐÀO DUY ANH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1950, lần 2 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
Lm. Gioan Phê rô Võ Tá Khánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2016, lần 1 . Mục vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
PETRUS KÝ - NỖI OAN THẾ KỶ
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DENZINGER - THE SOURCES OF CATHOLIC DOGMA
HENRY DENZINGER . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1955, lần 13 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
PHILOSOPHY 101 FROM PLATO AND SOCRATES TO ETHICS AND METAPHYSICS, AN ESSENTIAL PRIMER ON THE HISTORY OF THOUGHT
PAUL KLEINMAN . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2013, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE BUDDHIST WORLD
John Powers . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2016, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Metaphysics
Aristotle . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Aristotle’s De anima
Ronald Polansky . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2007, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
The Republic
Plato . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part III
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part I
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 0 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Leviathan Part II
Thomas Hobbes . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Old Testament Legends
M. R. James . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Thánh Kinh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Lectures On The Science Of Language
F. Max Müller . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Religion In The Heavens
Logan Mitchell . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK I
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE CRITIQUE OF PRACTICAL REASON BOOK II
Immanuel Kant . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Hebrew Humor and other Essays
Joseph Chotzner . Ngôn ngữ: English . NXB: , 0, lần 1 . Văn hóa .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Dictionary for Theological Interpretation of the BlBLE
KEVIN J. VANHOOZER GENERAL . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
1–2 Corinthians
Craig S. Keener . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2005, lần 0 . Thánh Kinh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE EXPOSITORS BIBLE COMMENfARY
FRANK E. GAEBELEIN . Ngôn ngữ: English . NXB: , 1984, lần 8 . Thánh Kinh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Dialogues of Love
LEONE EBREO . Ngôn ngữ: English . NXB: Canada, 2009, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG LINH ĐẠO NỔI BẬT TRONG LỊCH SỬ KITÔ GIÁO - ĐSTL 2
PHAN TẤN THÀNH, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2002, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DẪN VÀO CÁC KHOA HỌC TÔN GIÁO - ĐSTL 1
PHAN TẤN THÀNH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Rôma, 2004, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THẦN HỌC TÂM LINH
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2019, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GIÁO TRÌNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI
LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, ÔP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 3 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE GOSPEL OF MARK
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2002, lần 1 . Thánh Kinh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
THE GOSPEL OF THE MATTHEW
DANIEL J. HARRINGTON, SJ. . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1991, lần 1 . Thánh Kinh .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP III
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Thánh Giuse, 1994, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP II
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Thánh Giuse, 1994, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẬP I
LM. AUGUSTINO NGUYỄN VĂN TRINH . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Thánh Giuse, 1994, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)