Có 6946 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 Hermeneutics - Giải thích học/ Thông diễn học
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 2020, lần 1
Triết học 5 003-003
2 Tương quan Triết Thần
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 2017, lần 1
Triết học 6 002-003
3 Các Thông điệp của các Đức giáo hoàng về Đức tin đức cậy đức mến
Phaolo Cao Chu Vũ, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Đa Minh, 2018, lần 1
Thần học 0 015-005
4 Tin cậy mến - Đời sống thuộc về Chúa
Phaolo Cao Chu Vũ, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Đa Minh, 2018, lần 1
Thần học 2 005-005
5 Thần học căn bản phần I
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Phanxicô, 2018, lần 1
Thần học 1 005-004
6 Thần học căn bản
Đaminh Nguyễn Hữu Cường, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1
Thần học 2 005-004
7 Hiện tượng luận về hiện sinh
GS. Lê Thành Trị . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trung Tâm Học Liệu, 1974, lần 0
Triết học 1 Ebook
8 HỆTHỐNG PHẠM TRÙ LÝ HỌC TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC
MÔNG BỒI NGUYÊN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Khoa Học Xã Hội, 1998, lần 1
Triết học 1 Ebook
9 Đức Mẹ hiện ra trên thế giới trong thế kỷ XX
NGƯỠNG NHÂN LƯU ẤU NHI . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Đức Mẹ Maria 1 Ebook
10 Giáo Hội cần loại Linh mục nào? - PRIESTHOOD IMPERILED
Bernard Haring C.SS.R. - Dg. Lm Giuse Lê Công Đức . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 Ebook
11 Giáo dục hôm nay cho ngày mai
JEAM MARIE PETITCLERC. SDB - Dịch: Người Salêdiẽng MAC/OPN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 1998, lần 1
Giáo Dục 1 Ebook
12 Don Bosco bạn thanh thiếu niên
Tân Hà . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1
Giáo Dục 1 Ebook
13 GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHỤNG VỤ - TẬP 3
Linh mục EDWARD MCNAMARA - Dg. Nguyễn Trọng Đa . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Phụng vụ 1 Ebook
14 GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHỤNG VỤ - TẬP 2
Linh mục Edward McNamara - Dg. Nguyễn Trọng Đa . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Phụng vụ 1 Ebook
15 GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHỤNG VỤ - TẬP 1
Linh mục Edward McNamara - Dg. Nguyễn Trọng Đa . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1
Phụng vụ 1 Ebook
16 FREUD ĐÃ THỰC SỰ NÓI GÌ
DAVID STAFFORD – CLARK - Dg. LÊ VĂN LUYỆN và HUYỀN GIANG . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1998, lần 1
Tâm lý 1 Ebook
17 Đối Thoại Với Thượng Đế
Neale Donald Walsch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
18 Cẩm nang hạnh phúc gia đình Kitô
D. WAHRHEIT - Dg. Lm. MINH ANH ( Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2009, lần 1
Mục vụ 1 Ebook
19 Dẫn vào Thần học
Thomas P. Rausch, S.J. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 1991, lần 1
Thần học 1 Ebook
20 Cuộc cách mạng ngược trong khoa học: Các nghiên cứu về sự lạm dụng lí tính
Friedrich August Hayek - Dg. Đinh Tuấn Minh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1
Triết học 1 Ebook
21 CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG - CHRISTUS VIVIT
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - Dg. Vũ Văn An . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2019, lần 1
Văn kiện - Thông điệp 1 Ebook
22 Christology: A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
Gerald O’Collins S.J. . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2
Thần học 1 Ebook
23 Chat với Rene Descartes
Bùi Văn Nam Sơn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trẻ, 2016, lần 1
Triết học 1 Ebook
24 Câu truyện Triết học
Will Durant . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 0, lần 1
Triết học 1 Ebook
25 Tông huấn đời sống thánh hiến
ĐGH Gioan Phaolo II . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1
Văn kiện - Thông điệp 1 015-004
26 Nho gia pháp, tư tưởng thông luận
Du Vĩnh Căn - Dg. Nguyễn Đức Sâm . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2008, lần 1
Tôn giáo 1 001-001
27 Nhận thức luận
Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2011, lần 1
Triết học 1 001-005
28 Dẫn vào triết học
M. Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2013, lần 1
Triết học 1 001-001
29 Triết học ngôn ngữ
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1
Triết học 3 001-001
30 Triết học Phan Sinh
Học viện Phanxico . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2021, lần 1
Triết học 2 001-001
31 Triết học nhập môn - Những câu hỏi khôn cùng
Michel D. Moga - Dg. LM. Lê Đình Trị . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1
Triết học 1 001-001
32 CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 3
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1
Văn Học 1 Ebook
33 CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 2
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn ƯỚc . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1
Văn Học 1 Ebook
34 CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 1
PEARL BUCK - Dg. NGUYỄN ƯỚC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1
Văn Học 1 Ebook
35 9 LOẠI CÁ TÍNH VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN- KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRƯỚC THIÊN CHÚA
Barbara Metz, S.N.D. de N. John Burchill, O.P. - Dg. Trần Đình Long . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ sách Tâm Lý, 0, lần 2
Tâm lý 1 Ebook
36 Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
37 Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
38 Cửa vào thánh thiêng - Tập 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
39 Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
40 Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Bí tích 1 Ebook
41 Bí tích học qua các tác giả - Tập 4
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
42 Bí tích học qua các tác giả - Tập 3
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
43 Bi tích học qua các tác giả - Tập 2
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
44 Bí tích học qua các tác giả - Tập 1
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1
Bí tích 1 Ebook
45 YOUCAT YOUTH CATECHISM - SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2012, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
46 DOCAT - Phải làm gì?
Arnd Kuppers và Peter Schallenberg - Bản dịch của UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Bayard Việt Nam, 2017, lần 1
Giáo Lý 1 Ebook
47 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VỚI TRIỀU ĐÌNH TỰ ĐỨC
Nguyễn Đình Đầu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trẻ, 2012, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
48 NGÀI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?
LM Nguyễn Công Đoan, SJ. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2013, lần 1
Tu Đức 1 Ebook
49 Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo
Alan Schreck . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ Sách Công Giáo Tiến Hành, 2019, lần 1
Lịch Sử 1 Ebook
50 LÃO TỬ - ĐẠO ĐỨC KINH
NGUYỄN HIẾN LÊ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2006, lần 1
Triết học 1 Ebook

Có 6946 sách được tìm thấy.

Hermeneutics - Giải thích học/ Thông diễn học
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 2020, lần 1 . Triết học .Số lượng: 5 . Vị trí: 003-003
Tương quan Triết Thần
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đại chủng viện Sao Biển, 2017, lần 1 . Triết học .Số lượng: 6 . Vị trí: 002-003
Các Thông điệp của các Đức giáo hoàng về Đức tin đức cậy đức mến
Phaolo Cao Chu Vũ, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Đa Minh, 2018, lần 1 . Thần học .Số lượng: 0 . Vị trí: 015-005
Tin cậy mến - Đời sống thuộc về Chúa
Phaolo Cao Chu Vũ, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Đa Minh, 2018, lần 1 . Thần học .Số lượng: 2 . Vị trí: 005-005
Thần học căn bản phần I
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Phanxicô, 2018, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 005-004
Thần học căn bản
Đaminh Nguyễn Hữu Cường, OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1 . Thần học .Số lượng: 2 . Vị trí: 005-004
Hiện tượng luận về hiện sinh
GS. Lê Thành Trị . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trung Tâm Học Liệu, 1974, lần 0 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
HỆTHỐNG PHẠM TRÙ LÝ HỌC TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC
MÔNG BỒI NGUYÊN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Khoa Học Xã Hội, 1998, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Đức Mẹ hiện ra trên thế giới trong thế kỷ XX
NGƯỠNG NHÂN LƯU ẤU NHI . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Đức Mẹ Maria .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Giáo Hội cần loại Linh mục nào? - PRIESTHOOD IMPERILED
Bernard Haring C.SS.R. - Dg. Lm Giuse Lê Công Đức . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Giáo dục hôm nay cho ngày mai
JEAM MARIE PETITCLERC. SDB - Dịch: Người Salêdiẽng MAC/OPN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 1998, lần 1 . Giáo Dục .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Don Bosco bạn thanh thiếu niên
Tân Hà . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1 . Giáo Dục .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHỤNG VỤ - TẬP 3
Linh mục EDWARD MCNAMARA - Dg. Nguyễn Trọng Đa . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Phụng vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHỤNG VỤ - TẬP 2
Linh mục Edward McNamara - Dg. Nguyễn Trọng Đa . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Phụng vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHỤNG VỤ - TẬP 1
Linh mục Edward McNamara - Dg. Nguyễn Trọng Đa . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 0, lần 1 . Phụng vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
FREUD ĐÃ THỰC SỰ NÓI GÌ
DAVID STAFFORD – CLARK - Dg. LÊ VĂN LUYỆN và HUYỀN GIANG . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Thế Giới, 1998, lần 1 . Tâm lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Đối Thoại Với Thượng Đế
Neale Donald Walsch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cẩm nang hạnh phúc gia đình Kitô
D. WAHRHEIT - Dg. Lm. MINH ANH ( Gp. Huế) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2009, lần 1 . Mục vụ .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Dẫn vào Thần học
Thomas P. Rausch, S.J. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 1991, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cuộc cách mạng ngược trong khoa học: Các nghiên cứu về sự lạm dụng lí tính
Friedrich August Hayek - Dg. Đinh Tuấn Minh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tri Thức, 2016, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG - CHRISTUS VIVIT
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - Dg. Vũ Văn An . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2019, lần 1 . Văn kiện - Thông điệp .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Christology: A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus
Gerald O’Collins S.J. . Ngôn ngữ: English . NXB: New York, 2009, lần 2 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Chat với Rene Descartes
Bùi Văn Nam Sơn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trẻ, 2016, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Câu truyện Triết học
Will Durant . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 0, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Tông huấn đời sống thánh hiến
ĐGH Gioan Phaolo II . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1 . Văn kiện - Thông điệp .Số lượng: 1 . Vị trí: 015-004
Nho gia pháp, tư tưởng thông luận
Du Vĩnh Căn - Dg. Nguyễn Đức Sâm . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2008, lần 1 . Tôn giáo .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-001
Nhận thức luận
Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2011, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-005
Dẫn vào triết học
M. Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2013, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-001
Triết học ngôn ngữ
Joseph Tân Nguyễn, OFM. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2018, lần 1 . Triết học .Số lượng: 3 . Vị trí: 001-001
Triết học Phan Sinh
Học viện Phanxico . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2021, lần 1 . Triết học .Số lượng: 2 . Vị trí: 001-001
Triết học nhập môn - Những câu hỏi khôn cùng
Michel D. Moga - Dg. LM. Lê Đình Trị . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Phương Đông, 2014, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Vị trí: 001-001
CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 3
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn Ước . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 2
PEARL BUCK - Dg. Nguyễn ƯỚc . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
CHUYỆN KINH THÁNH - Phần 1
PEARL BUCK - Dg. NGUYỄN ƯỚC . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Học, 2001, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
9 LOẠI CÁ TÍNH VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN- KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRƯỚC THIÊN CHÚA
Barbara Metz, S.N.D. de N. John Burchill, O.P. - Dg. Trần Đình Long . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ sách Tâm Lý, 0, lần 2 . Tâm lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 2 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 2
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Cửa vào thánh thiêng - Tập 3 phần 1
Joseph Martos - Dg. Nguyễn Đức Thông, CSsR. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bí tích học qua các tác giả - Tập 4
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bí tích học qua các tác giả - Tập 3
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bi tích học qua các tác giả - Tập 2
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Bí tích học qua các tác giả - Tập 1
Gunter Koch . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1991, lần 1 . Bí tích .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
YOUCAT YOUTH CATECHISM - SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2012, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
DOCAT - Phải làm gì?
Arnd Kuppers và Peter Schallenberg - Bản dịch của UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Bayard Việt Nam, 2017, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VỚI TRIỀU ĐÌNH TỰ ĐỨC
Nguyễn Đình Đầu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Trẻ, 2012, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
NGÀI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?
LM Nguyễn Công Đoan, SJ. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 2013, lần 1 . Tu Đức .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo
Alan Schreck . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tủ Sách Công Giáo Tiến Hành, 2019, lần 1 . Lịch Sử .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
LÃO TỬ - ĐẠO ĐỨC KINH
NGUYỄN HIẾN LÊ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2006, lần 1 . Triết học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)