Có 7066 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 THƯ GỬI TÍN HỮU PHILIP - GIẢNG VĂN GHI ÂM
LM NGUYỄN THẾ THUẤN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Kinh Thánh 0 004-004
2 THƯ THÁNH PHAOLO GỬI TÍN HỮU ROMA
JL. FITZMYER SJ. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1990, lần 1
Kinh Thánh 2 004-004
3 TÌM HIỂU CÁC THƯ THÁNH PHAOLO VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Kinh Thánh 1 004-004
4 SỨ ĐIỆP CỦA THƯ ROMA
STANBISLAS LYONNET . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Cerf, 1971, lần 1
Kinh Thánh 1 004-004
5 THƯ CÁC TÔNG ĐỒ - DẪN NHẬP PHÊ BÌNH
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Kinh Thánh 1 004-004
6 Thần học Kinh Thánh
Radio Vatican . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Kinh Thánh 2 004-004
7 Tin mừng năm B - Chú giải theo TOB
LM Giuse Phạm Ngọc Sơn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. HCM, 1994, lần 1
Kinh Thánh 1 004-004
8 Tìm hiểu sách Khải Huyền
LM Gioan Nguyễn Thiên Minh OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2022, lần 1
Kinh Thánh 2 004-004
9 Thần học về tin mừng Gioan
D. Moody Smith - dg LM Đaminh Nguyễn Đức Thông . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đồng Nai, 2006, lần 10
Kinh Thánh 1 004-004
10 Thần học của tin mừng Luca
Joel B. Green - dg LM Đaminh Nguyễn Đức Thông . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đồng Nai, 2007, lần 11
Kinh Thánh 1 004-004
11 Những từ khóa trong Kinh Thánh
Nhóm CGKPV . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2021, lần 1
Kinh Thánh 1 004-004
12 Cùng học lời Chúa Tin Mừng Mác Cô
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2014, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
13 Tin Mừng Gioan
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 0
Kinh Thánh 1 004-005
14 Tin mừng Mác cô
Jacques Hervieus . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 1992, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
15 Tìm Hiểu Tin Mừng những chủ đề lớn
Linh Tiến Khải . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 2002, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
16 Thánh Gioan dẫn vào sách Tin Mừng
Tanila Hoàng Đắc Ánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2004, lần 1
Kinh Thánh 2 004-005
17 Giáo Trình Tin Mừng Mát Thêu
Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2020, lần 1
Kinh Thánh 3 004-005
18 Tin Mừng Theo Thánh Mác cô
Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Phanxicô, 2015, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
19 Chúa Giê-su Trong bốn Tin Mừng
Raymond E.Brown . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 1997, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
20 Tìm hiểu Tin Mừng Luca
LM. Phero Lê Tấn Lợi . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2017, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
21 Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Tư
Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 2021, lần 1
Kinh Thánh 2 004-005
22 Tin Mừng Theo Thánh Mác cô
William Barclay . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2008, lần 1
Kinh Thánh 4 004-005
23 Tin mừng theo thánh Mát thêu
Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Phanxicô, 2015, lần 1
Kinh Thánh 2 004-005
24 Các bài tin mừng Mác Cô dùng trong phụng vụ
PX Vũ Phan Long OFM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2008, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
25 1,2 And 3 John
John painter . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2002, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
26 Revelation
Harrington, OP . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1993, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
27 The Gospel of John
FancisJ. Moloney . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1998, lần 1
Kinh Thánh 1 004-005
28 Đường vào thần học
Bernard Lauret & francois Refoule - dg. GK. Nguyễn Đức Việt Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Dân Chúa, 2000, lần 1
Thần học 6 005-005
29 Thần khúc - Hỏa ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1
Văn Học 1 003-001
30 Thần khúc - Luyện ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1
Văn Học 1 003-001
31 Thần khúc - Thiên đàng
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1
Văn Học 1 003-001
32 Tổng luận thần học Quyển I Tập 4 Thiên Chúa và sự sáng tạo (58-88)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
33 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 2 Vinh phúc (22-48)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
34 Tổng luận thần học Quyển I Tập 2 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (15-38)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
35 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 6 Đức tiết độ (141-170)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
36 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 1 Vinh phúc (1-24)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
37 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 5 Nhân đức xã hội và đức can đảm (109-140)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
38 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 3 Đức khôn ngoan (47-80)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
39 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 5 Vinh phúc (90-114)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
40 Tổng luận thần học Quyển III Tập 2 Sự sống sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô (27-59)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-005
41 Tổng luận thần học Quyển III Tập 3 Bí tích đức tin (60-90)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
42 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 4 Vinh phúc (71-89)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
43 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 2 Đức mến (23-46)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
44 Tổng luận thần học - Quyển I Tập 5 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (84-119)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
45 Tổng luận thần học - Quyển I Tập 1 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (1-14)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
46 Tổng luận thần học - Quyển II Phần 2 Tập 7 Đoàn sủng phục vụ Mạc Khải Lời Chúa và đời sống con người (171-189)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
47 Tổng luận thần học Quyển I Tập 3 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (39-57)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
48 Tổng luận thần học - Quyển II Phần 1 Tập 3 Vinh phúc (49-70)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 006-006
49 Tổng luận thần học - Quyển II phần 2 Tập 4 Đạo đức và nhân đức xã hội (81-108)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
50 Tổng luận thần học - Quyển III-Tập 1 Mầu nhiệm Nhập thể (1-26)
Thomas Aquinas - dg. Trần Ngọc Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006

Có 7066 sách được tìm thấy.

THƯ GỬI TÍN HỮU PHILIP - GIẢNG VĂN GHI ÂM
LM NGUYỄN THẾ THUẤN . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 0 . Vị trí: 004-004
THƯ THÁNH PHAOLO GỬI TÍN HỮU ROMA
JL. FITZMYER SJ. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1990, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Vị trí: 004-004
TÌM HIỂU CÁC THƯ THÁNH PHAOLO VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
SỨ ĐIỆP CỦA THƯ ROMA
STANBISLAS LYONNET . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Cerf, 1971, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
THƯ CÁC TÔNG ĐỒ - DẪN NHẬP PHÊ BÌNH
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
Thần học Kinh Thánh
Radio Vatican . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Vị trí: 004-004
Tin mừng năm B - Chú giải theo TOB
LM Giuse Phạm Ngọc Sơn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. HCM, 1994, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
Tìm hiểu sách Khải Huyền
LM Gioan Nguyễn Thiên Minh OP. . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2022, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Vị trí: 004-004
Thần học về tin mừng Gioan
D. Moody Smith - dg LM Đaminh Nguyễn Đức Thông . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đồng Nai, 2006, lần 10 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
Thần học của tin mừng Luca
Joel B. Green - dg LM Đaminh Nguyễn Đức Thông . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Đồng Nai, 2007, lần 11 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
Những từ khóa trong Kinh Thánh
Nhóm CGKPV . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2021, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-004
Cùng học lời Chúa Tin Mừng Mác Cô
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2014, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Tin Mừng Gioan
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 0 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Tin mừng Mác cô
Jacques Hervieus . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 1992, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Tìm Hiểu Tin Mừng những chủ đề lớn
Linh Tiến Khải . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 2002, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Thánh Gioan dẫn vào sách Tin Mừng
Tanila Hoàng Đắc Ánh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2004, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Vị trí: 004-005
Giáo Trình Tin Mừng Mát Thêu
Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2020, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 3 . Vị trí: 004-005
Tin Mừng Theo Thánh Mác cô
Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Phanxicô, 2015, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Chúa Giê-su Trong bốn Tin Mừng
Raymond E.Brown . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 1997, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Tìm hiểu Tin Mừng Luca
LM. Phero Lê Tấn Lợi . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2017, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Tư
Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 2021, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Vị trí: 004-005
Tin Mừng Theo Thánh Mác cô
William Barclay . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2008, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 4 . Vị trí: 004-005
Tin mừng theo thánh Mát thêu
Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Học viện Phanxicô, 2015, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 2 . Vị trí: 004-005
Các bài tin mừng Mác Cô dùng trong phụng vụ
PX Vũ Phan Long OFM . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Văn Hóa Thông Tin, 2008, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
1,2 And 3 John
John painter . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 2002, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Revelation
Harrington, OP . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1993, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
The Gospel of John
FancisJ. Moloney . Ngôn ngữ: English . NXB: USA, 1998, lần 1 . Kinh Thánh .Số lượng: 1 . Vị trí: 004-005
Đường vào thần học
Bernard Lauret & francois Refoule - dg. GK. Nguyễn Đức Việt Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Dân Chúa, 2000, lần 1 . Thần học .Số lượng: 6 . Vị trí: 005-005
Thần khúc - Hỏa ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Vị trí: 003-001
Thần khúc - Luyện ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Vị trí: 003-001
Thần khúc - Thiên đàng
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Vị trí: 003-001
Tổng luận thần học Quyển I Tập 4 Thiên Chúa và sự sáng tạo (58-88)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 2 Vinh phúc (22-48)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển I Tập 2 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (15-38)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 6 Đức tiết độ (141-170)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 1 Vinh phúc (1-24)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 5 Nhân đức xã hội và đức can đảm (109-140)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 3 Đức khôn ngoan (47-80)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 5 Vinh phúc (90-114)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển III Tập 2 Sự sống sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô (27-59)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-005
Tổng luận thần học Quyển III Tập 3 Bí tích đức tin (60-90)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 4 Vinh phúc (71-89)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 2 Đức mến (23-46)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển I Tập 5 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (84-119)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển I Tập 1 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (1-14)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển II Phần 2 Tập 7 Đoàn sủng phục vụ Mạc Khải Lời Chúa và đời sống con người (171-189)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển I Tập 3 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (39-57)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển II Phần 1 Tập 3 Vinh phúc (49-70)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 006-006
Tổng luận thần học - Quyển II phần 2 Tập 4 Đạo đức và nhân đức xã hội (81-108)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển III-Tập 1 Mầu nhiệm Nhập thể (1-26)
Thomas Aquinas - dg. Trần Ngọc Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)